V skratke, ale zrozumiteľne

Máme tri ciele:

  • Pomôcť ľuďom uvidieť vzor rodiny, ktorá je prítomná vo Vianociach.
  • Pomôcť ľuďom zlepšiť ich rodinné vzťahy práve tým, že ich upriamime na to dobré, na obdarovanie toho druhého. Vieme, že sebectvo zabíja. Preto chceme obdarúvať.
  • Pomôcť Európe, aby nezabúdala na manželstvo a rodinu a postavila svoje predpisy na tom čo je nám Európanom spoločné  na manželstve muža a ženy a na rodine založenej manželstvom a vzťahmi medzi rodičmi a deťmi. Tu nám stačí, ak budeme aspoň hlasom. Hovoriť pravdu  je naša povinnosť. Milión podpisov spôsobí, že sa bude musieť o našom návrhu v Európskej komisii dokonca hlasovať. Aj Slovensko a stredná Európa má mať svoje miesto a svoj hlas. Mlčať o pravde znamená ponechávať priestor a hlas zlu a lži. Za to mlčanie nechceme byť zodpovední.

 

Akcia „Urob Vianoce teraz“ (plagát) má dve fázy:

I.

Prvou fázou je obdarúvanie malým darčekom s obnovou manželských sľubov a zber podpisov v spoločenstvách pred a  po nedeľných stretnutiach prípadne pri veriacich po bohoslužbách. (zaberie to 15 minút pred stretnutím a 15 minút po stretnutí). Ideálne termíny by mohli byť 11. septembra a 18. septembra 2016, ale ponechávame to na Vašom zvážení. Podpisy sa zbierajú len do 10. novembra 2016, kedy musia byť všetky doručené do Bratislavy.

II.

Vyvrcholením druhej fázy je rodinná misia priamo vonku, kde potrebujú počuť pravdu o rodine a sebadarovaní ľudia mimo našich spoločenstiev. 24. septembra 2016 by prihlásení dobrovoľníci  rozdávali darčeky ľuďom na ulici či pred obchodmi a zbierali podpisy buď vo svojej obci alebo v blízkom meste po spojení s ostatnými dobrovoľníkmi. Dobrovoľník by daroval 2 hodiny svojho času v daný deň.

Do akcie sa môžete zapojiť ako dobrovoľník, alebo ako koordinátor miesta zberu vyplnením tohoto formulára.

Pridaj komentár