Úlohy koordinátora

Úlohy koordinátora

Hlavnou úlohou koordinátora je byť nápomocný dobrovoľníkom a aktívne ich hľadať. Ide nám o to, aby sa dobrovoľníci so svojimi otázkami mohli obracať na ľudí, ktorí sú relatívne v ich blízkosti. Koordinátor si počas fázy II, zoberie na starosť jedno petičné miesto, na ktoré bude dohliadať počas akcie.

Pomoc bude spočívať hlavne:

  1. V zodpovedaní prípadných otázok/nejasností.
  2. V zabezpečení potrebných materiálov.
  3. Ak to bude možné, v zozbieraní vyplnených petičných hárkov.
  4. V riešení drobných ťažkostí počas zberu petície. Pre prípad, ak by nastali závažnejšie problémy, dostanete telefónne číslo, na ktorom môžete s odborníkmi prediskutovať túto záležitosť a dohodnúť sa na ďalšom postupe.