Dôležité pokyny

Dôležité pokyny

! ZÁVÄZNÉ pokyny pre zbieranie podpisov pod  Európsku občiansku iniciatívu  „mama, otec a deti“ !

 1. Podpis pod Európsku iniciatívu občanov „mama, otec a deti“ môže dať každý dospelý (18 a viac rokov) občan Slovenskej republiky prostredníctvom internetu http://www.mumdadandkids.eu/ alebo prostredníctvom vytlačeného formulára, kde je potrebné vypísať všetky požadované informácie (pozor na netradičné s „!“)meno a priezvisko, rodné priezvisko!, trvalý pobyt aj krajinu!, dátum narodenia, miesto narodenia!, štátnu príslušnosť!, dátum podpisu! a podpis
 2. Tlačivo si môžete vytlačiť na www.otcamamudetom.sk alebo na www.mumdadandkids.eu. Povzbuďte ostatných, aby ho vzali na podpis do rodiny, obce, farnosti, medzi priateľov, do práce… 
 3. Tlačivá sa vytlačia v celosti jedna strana na jeden list a môžu byť vytlačené len v plnom rozsahu! Pritom môžete tlačivo vytlačiť aj na druhej strane toho istého hárka. Nesmú sa tlačiť ani vypisovať zle vytlačené či neschválené  formuláre,  kde by boli napr. iba polia pre podpisy! 
 4. Na zber podpisov môžete využiť aj verejné priestranstvá – na nich nepotrebujete súhlas, nesmiete však obmedziť cestnú premávku ani rušiť verejný poriadok. Pri súkromných pozemkoch je potrebný súhlas majiteľa.
 5. So zberom podpisov Vám môžu pomôcť dobrovoľníci od 16 rokov veku. Každého milo pozdravte, dovoľte mu prečítať, čo podpisuje, nikoho do podpisu nenúťte. Za podporu poďakujte.
 6. Petíciu môžte elektronicky podpisovať až do 10. decembra 2016. 
 7. Každých 500 podpisov, ktoré nazbierate, pošlite alebo dodajte na adresu: Asociácia Otca mamu deťom, Zámocká 30, 811 01 Bratislava. Aby bolo možné dodať podpisy ministerstvu vnútra SR pre kontrolu včas, musíme Vás požiadať, aby ste všetky vytlačené formuláre, či už vyplnené alebo čiastočne naplnené, odoslali najneskôr do 10. novembra 2016. Ak budete mať ďalšie podpísané hárky aj po tomto dátume, pošlite, prosíme, aj tieto. V prípade, že do konca iniciatívy (10. december 2016) zostáva len niekoľko dní, kontaktujte nás kvôli informácii, či bude možné započítať aj tieto podpisy.
 8. Každý človek musí Európsku iniciatívu občanov podpísať sám za seba perom (farba nie je stanovená, odporúčame modrú). Pri vypisovaní treba použiť PALIČKOVÉ písmo, ktoré je ľahšie čitateľné. Osobné údaje vo formulári možno použiť len v súlade s nariadeniami a iba na účely tejto iniciatívy. 
 9. Do poľa „ÚPLNÉ MENO/MENÁ“ treba vypísať neskrátene krstné mená. Nemožno použiť iniciálky, nakoľko by bol údaj nejednoznačný. M. môže byť Michal, Martin, Milan, Miroslav, Matej, Matúš,…
 10. Do poľa „PRIEZVISKÁ“ treba uviesť všetky priezviská, ktoré signatár používa. V posledných rokoch je zvykom, že ženy po svadbe používajú rodné priezvisko aj priezvisko manžela. V takomto prípade uvedú obe priezviská do poľa „PRIEZVISKÁ“ a svoje rodné priezvisko vypíšu aj do poľa „RODNÉ PRIEZVISKO“ (bez skracovania a opakovacích znamienok).
 11. Slovenskou a holandskou špecialitou v európskom predpise je, že musíme na rozdiel od iných krajín uvádzať aj RODNÉ PRIEZVISKO. PLATÍ TO AJ PRE MUŽOV! Nie je možné to riešiť opakujúcimi sa znamienkami. Rodné priezvisko musí byť vypísané celé. Ubezpečte sa, že o tom vie aj podpisujúci!
 12. Do poľa „TRVALÝ POBYT“ je potrebné okrem ulice, čísla, PSČ, obce doplniť aj krajinu! Názov obce nesmie byť skrátený! Napr. mesto BA na Slovensku neexistuje. Uistite sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 13. Do poľa „DÁTUM A MIESTO NARODENIA“ je potrebné uviesť aj MIESTO NARODENIA. Treba uvádzať neskrátený dátum, dátum 12. 4. 89 je nesprávny, správny je 12. 04. 1989. Uistite sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 14. Netradičným poľom je „ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ“. Občania Slovenskej republiky do tohto poľa vypisujú „slovenská“ (bez skracovania a opakovacích znamienok).
 15. Podpisujúci vypisuje pri podpise aj neskrátený Dátum podpisu. Ubezpečte sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 16. Keď Vám signatár petičný hárok vráti, skontrolujte, či sa podpísal. Poďakujte za podporu.

Ďalšie informácie o Európskej iniciatíve občanov „mama, otec a deti,“ nájdete na: www.otcamamudetom.sk alebo na www.mumdadandkids.eu a ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť e-mailom na: info@otcamamudetom.sk