Spolu do EÚ

Potrebujeme získať milión podpisov v krajinách Európskej únie.

Pozor! Táto podpisová iniciatíva je časovo obmedzená!

Potrebujeme včas dodať podpisy Ministerstvu vnútra SR na kontrolu a preto Vás musíme požiadať, aby ste všetky vyplnené alebo čiastočne vyplnené formuláre odoslali najneskôr do

10. 11. 2016

na adresu:

Asociácia Otca mamu deťom

Zámocká 30

811 01 Bratislava