Cesta+

Cesta+ vznikla veľmi jednoducho. Chceli sme mať kresťanské médium, ktoré bude hovoriť zrozumiteľne a jednoducho Evanjelium a prinášať svedectvá a životné osudy ľudí, ktorí toto Evanjelium žijú a bojujú za dobro.