Tréning

Ísť von a povedať nahlas svoj názor nikdy nie je jednoduché, hlavne ak ste sami.

Spojte sa preto viacerí a choďte spoločne.

Najskôr skúste prostredie, ktoré vám je naklonené (kostol alebo spoločenstvo). Zistíte, čo ľudí zaujíma a čo sa budú najčastejšie pýtať.