Poď von

Dňa 24. 9. 2016

chceme, aby po celom Slovensku vyšli v akcii „Urob Vianoce” spoločne do ulíc stovky dobrovoľníkov a hovorili o tom, že rodina a rodinné vzťahy sú to najdôležitejšie. Chceme o dôležitosti rodiny hovoriť v celej Európe!